Polityka prywatności

Polityka Prywatności i wykorzystania plików Cookies w serwisie Vital moblie

 

Postanowienia Ogólne

 

 1. Dane osobowe i teleadresowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane przez Serwis Vital mobile (Dalej „Serwis” lub „Vital mobile”) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do celów realizacji Usług pielęgniarskich, Usługi sprzedaży badań czy Infolinii – przez podmiot wskazany w ust.4, który jest jedynym administratorem danych. W pozostałych przypadkach korzystanie z Serwisu jest anonimowe.
 3. Podanie danych osobowych jest
 4. Administratorem danych osobowych serwisu internetowego umieszczonego pod adresem vitalmobile.pl jest Piotr Jaskuła, pod adresem: Janowo 7, 63-000 Środa Wlkp. NIP: 7861721294, Regon: 384416800 zwana dalej „Administratorem”.

 

Dane zbierane przez ,,Vital mobile”

 

 1. Korzystając z Usługi Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane teleadresowe – imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, hasło oraz rok urodzenia, które wykorzystywane są w celu:
  1. prawidłowej realizacji usług opisanych w regulaminie i rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji;
  2. przekazywania informacji promocyjnych i handlowych, o ile Użytkownik wyraził wcześniej zgodę na otrzymywanie takich
 2. Mimo, iż podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych może skutkować niewykonaniem usługi przez Usługodawcę;
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, aktualizacji ich treści i ich usunięcia w dowolnym momencie, z wyjątkiem czasowej niedostępności serwisu wynikającej z przeprowadzanych prac związanych z utrzymaniem infrastruktury informatycznej.;
 4. Dane Użytkowników nie są udostępniane podmiotom nieupoważnionym.

 

 1. W przypadku Użytkownika korzystającego ze sposobu płatności w serwisie zewnętrznym Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika, z wyłączeniem danych szczególnie chronionych, podmiotowi obsługującemu płatność w celu jej realizacji;

 

Zabezpieczenie danych

 

Administrator stosuje środki zabezpieczające dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Pliki Cookies

 

 1. W celu ułatwienia korzystania z serwisu oraz monitorowania korzystania z niego, mechanizm zarządzający wykorzystuje technologię tzw „cookies” – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu z przeznaczeniem polepszenia jakości korzystanie ze stron internetowych Serwisu. Technologia ta nie jest wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o odwiedzających Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak nieprawidłowości w działaniu Serwisu.
 2. Zebrane logi serwera, zawierające m. in. adres IP Użytkownika, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, przechowywane są przez czas nieokreślony. Administrator może wykorzystywać je do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dane te nie są ujawniane innym osobom i

 

Postanowienia Końcowe

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany w zapisach wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu poinformowania drogą mailową Użytkownika o nowych zapisach. Brak akceptacji powoduje niemożość skorzystania z serwisu.